MEDIA 2007

Op 11 februari 2007 werd in Berlijn het MEDIA Programma, MEDIA 2007, officieel gelanceerd door de toenmalige Eurocommissaris Viviane Reding en de Duitse Minister van Cultuur, Bernd Neuwman. Het budget voor MEDIA 2007-2013 is vastgesteld op €755 miljoen. 

Het budget wordt over vijf gebieden verdeeld:

grafiek

 

Een belangrijke doelstelling van MEDIA 2007 is het vergemakkelijken van de toegang tot financiering, met name voor het MKB en het bevorderen van het gebruik van digitale technologieën. 

Om goed in te kunnen blijven spelen op het veranderende internationale medialandschap, als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen, zijn er in de loop van MEDIA 2007 subsidiemogelijkheden opgenomen voor video-on-demand, digitale cinema distributie en interactieve projecten (on- en off line). Een belangrijke uitdaging is de digitalisering van de filmtheaters. Tevens werkt de Europese Commissie aan een mechanisme om de toegang tot financiering voor producenten te vergemakkelijken.

Agenda