nu in de bioscoop!

Strike a Pose

Digitalisering Europese Bioscopen - Expired

Call Deadlines Download
39-2012 31-1-2013 (toegekend)
Download

de steun voor digitalisering van europese bioscopen is niet doorgezet in het nieuwe creative europe - media subprogramma.

de informatie hieronder betreft de oude oproepen onder het media 2007 programma.

Doel

Met de oproep Steun voor de Digitalisering van Europese bioscopen wil de Europese Commissie de overstap voor Europese bioscopen naar digitale projectie vergemakkelijken door de indirecte kosten van de aankoop van een digitale projector te ondersteunen.

Doelgroep

Europese bioscopen gevestigd in de aan het MEDIA Programma deelnemende landen. Om in aanmerking te komen, moeten de bioscopen in 2011 minimaal 50 % Europese films hebben vertoond.

MEDIA Bijdrage

De regeling heeft betrekking op alle indirecte kosten die gemaakt worden om te overstappen naar digitale weergave, met uitsluiting van de kosten van de digitale projector en server. De verleende financiële bijdrage is een subsidie, die wordt verstrekt in de vorm van een eenmalig bedrag van maximaal € 20 000 per scherm. Er kan slechts steun worden aangevraagd voor 1 projector per scherm en maximaal 3 schermen per bioscoop.

Het jaarlijkse budget voor Steun voor de digitalisering van Europese bioscopen bedraagt in totaal € 4 000 000.

Vereisten

1. Organisaties die een voorstel indienen, moeten:

  • first-runbioscopen zijn (die Europese films in de eerste run vertonen binnen een periode van maximaal twaalf maanden nadat deze in het betrokken land zijn uitgebracht);
  • sinds minimaal 3 jaar open zijn voor publiek;
  • beschikken over een systeem voor de aangifte van kaartverkoop en bezoekersaantallen;
  • ten minste beschikken over één scherm en 70 zitplaatsen
  • ten minste 520 filmvertoningen per jaar hebben gehad indien het om een permanente bioscoop gaat (d.w.z. een bioscoop die ten minste 6 maanden per jaar in bedrijf is), 300 filmvertoningen per jaar als het gaat om een bioscoop met één scherm (30 vertoningen per maand) en ten minste 30 filmvertoningen per maand als het gaat om een zomer-/openluchtbioscoop (een bioscoop die minder dan 6 maanden per jaar in bedrijf is);
  • ten minste 20.000 bezoekers hebben gehad in de voorgaande twaalf maanden, of 20.000 bezoekers waarvoor de normale prijs van een kaartje daadwerkelijk is betaald.

2. De digitale projectoren dienen te voldoen aan de eisen die gesteld worden ten aanzien van contentbeveiliging van het Digital Cinema Initiative (DCI).

3. De projector moet worden aangeschaft tussen de datum van indiening en 31 december 2014.

Aanvragers die een projector hebben of krijgen van een third party integrator als gevolg van de ondertekening van een VPF-overeenkomst, komen niet in aanmerking voor steun.
Bioscoopexploitanten die deelnemen aan Cinema Digitaal zijn tussen datum van indiening en 31 december 2014 nog geen eigenaar van de projector en derhalve uitgesloten van steun. 

Toekenningscriteria 

Aanvragen worden beoordeeld op het percentage niet nationale Europese films in de programmering van 2011 van de bioscoop die de aanvraag indient.

Indiening Aanvraag

Aanvragen moeten uiterlijk op 31 januari 2013* worden ingediend op het volgende adres:

Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourgetlaan 1
1140 Brussel
BELGIË

* Datum van de poststempel geldt als bewijs. Indien u de aanvraag persoonlijk aflevert dient u dit voor 15:00 te doen.

Indien u voor meer dan één projector aanvraagt dient u één budgetformulier per projector in te vullen. Indien de aanvrager voor meerdere bioscopen wenst aan te vragen moet er voor iedere bioscoop een aparte aanvraag worden ingediend.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-616 42 25020-616 42 25   of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda