nu in de bioscoop!

Julieta

Creative Europe 2014-2020

In 2014 gaat het Creative Europe Programma (2014-2020) van start. Dit Europese programma bouwt voort op de programma's MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur. Het Creative Europe Programma is het belangrijkste instrument van de EU om audiovisuele en culturele initiatieven in Europa en daarbuiten te bevorderen. Het programma is erop gericht creativiteit te stimuleren.
Tegelijkertijd heeft het ook een directe impact op de economische groei en werkgelegenheid.

Wat er aan vooraf ging
Het voorstel voor het Creative Europe Programma komt voort uit een hele reeks wensen en aanbevelingen vanuit de sector, studies, evaluaties en zogeheten impact assessments. Hieruit concludeerde de Europese Commissie dat cultuur en de creatieve sector een belangrijke bijdrage levert aan de economische groei en voor veel nieuwe banen zorgt. Daar hoort een programma bij dat de creatieve sector en culturele organisaties ondersteunt bij het ontwikkelen van projecten en activiteiten voor een breed Europees publiek.

Budget
Op 17 juli 2013 bereikten het Europees Parlement (EP), de Raad van Europa en de Europese Commissie overeenstemming over de financiering van Creative Europe. Het budget voor het nieuwe subsidieprogramma is 1.462 miljard euro voor de periode 2014-2020. Dit is een verhoging van 9% ten opzichte van het budget van de huidige programma's, CULTUUR en MEDIA.  824 miljoen euro is bestemd voor MEDIA, 455 miljoen voor Cultuur en 184 miljoen euro voor een cross-sectorale strand (met onder andere de nieuwe garantiefaciliteit voor de culturele en creatieve sectors).

In oktober van dit jaar wordt er nogmaals gestemd door het EP om vervolgens naar verwachting aangenomen te worden door de Raad.

Professionals in de audiovisuele sector kunnen er vanuit gaan dat het merendeel van de huidige MEDIA regelingen voortgezet worden binnen het Creative Europe programma. Dat wil zeggen dat de ontwikkelingssteun voor producenten, steun voor distributie, vertoning, festivals, markten en professionele training naar alle waarschijnlijkheid blijven bestaan. De huidige regeling voor Initiële Training zal vermoedelijk onder het programma Erasmus for All gaan vallen en de steunmaatregel voor i2i Audiovisueel zal niet meer worden voortgezet. Wel zal er een nieuwe regeling geïntroduceerd worden voor publieksbereik en mediawijsheid. Daarnaast is de verwachting dat er een nieuwe regeling komt voor fondsen die zich richten op internationale coproducties tussen Europese landen en de rest van de wereld (zoals het Hubert Bals Fonds). Verder kan binnen de nieuwe regeling voor Interactieve Werken in de toekomst steun worden aangevraagd voor de ontwikkeling van video games.

Garantiefaciliteit
Naast directe bijdragen aan projecten en activiteiten, introduceert de Commissie een financiële garantiefaciliteit, waarmee culturele organisaties makkelijker toegang zouden kunnen krijgen tot bankleningen. Hiermee bouwt de Commissie voort op ervaringen met het ‘multipliereffect’ van het Productiegarantiefonds in het huidige MEDIA programma.

De eerste oproepen (zg. calls for proposals) worden in het laatste kwartaal van 2013 verwacht, als het nieuwe programma is aangenomen door de Raad van Europa.

Onder Creative Europe zullen de bestaande Europese informatiepunten, MEDIA Desks en Antennae en Cultureel Contact Punten (CCP), samengevoegd worden tot Creative Europe Desks. In Nederland is deze samenvoeging al een feit: sinds januari 2013 is de MEDIA Desk samen met het Nederlandse CCP onderdeel van de nieuwe organisatie DutchCulture.

 

Veelgestelde vragen over het Creative Europe Programma

Agenda