nu in de bioscoop!

Uilebal

Filmeducatie

Call Deadlines Download
Filmeducatie 2-3-2017 (in behandeling)
Download

deadline

2 maart 2017, 12.00 uur

Wat Steunt Deze Actie

Deze steunmaatregel heeft als doel, meer publiek en kennis en interesse in Europese audiovisuele werken en cinematografisch erfgoed, met name voor een “jong” publiek.

De actie richt zich:

  • Projecten die de samenwerking tussen initiatieven voor filmeducatie in Europa bevorderen, met als doel de efficiëntie en Europese dimensie van deze initiatieven te versterken en nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen die gebruik maken van digitale middelen.
  • Projecten die de rol van films en audiovisuele werken in educatie vergroten, inclusief gecureerde catalogi van films.

Voor deze actie zijn ten minste drie partners vereist (een projectleider en tenminste twee partners), waarvan minimaal twee partijen actief zijn op het gebied van filmeducatie. De drie partners dienen afkomstig te zijn uit drie verschillende landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma (waar tenminste drie verschillende talen worden gesproken).

De actie dient van start te gaan tussen 1 juli 2017 en 1 januari 2018 en een looptijd te hebben van 12 maanden met een maximale uitbreiding tot 18 maanden.

Activiteiten georganiseerd tijdens één filmfestival komen niet in aanmerking.

 

Wie komt in aanmerking?

  • Europese organisaties die zijn gevestigd in de EU of in een van de landen die aan het subprogramma Media deelnemen. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.
  • Filmeducatie initiatieven en intermediairs inclusief filminstituten, filmarchief en -erfgoed instellingen, festivals, filmclubs en andere organisaties actief in film- en mediawijsheid, en in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het totale gebudgetteerde bedrag voor deze oproep voor 2017 bedraagt 1,4 miljoen euro. De subsidie kan maximaal 60% van de totale subsidieerbare kosten van de actie bedragen.

Selectiecriteria

Projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria, in totaal worden er maximaal 100 punten toegekend:

  1. Relevantie en Europese meerwaarde (30 punten Relevantie van de inhoud en de Europese meerwaarde van de actie met betrekking tot de doelstellingen van deze oproep. In het bijzonder: de Europese dimensie van het project
    en het vermogen van het project om een publiek te bereiken.
  2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (40 punten): Dit criterium wordt gehanteerd om de adequaatheid van de gebruikte methodologie met betrekking tot de doelstellingen te beoordelen, waaronder formaat, doelgroep, selectie- en pedagogische methoden, haalbaarheid en kosteneffectiviteit en innovatieve aspecten van het project, zoals het strategisch gebruik van digitale technologie en verschillende distributieplatformen.
  3. Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (20 punten): Aan de hand van dit criterium wordt de impact van het project op de promotie en verspreiding van en de belangstelling voor Europese audiovisuele werken beoordeeld.
  4. Kwaliteit van het projectteam en de groep (10 punten): Bij dit criterium wordt gekeken naar de omvang van het partnerschap en naar de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap, rekening houdend met de doelstellingen van de acties.

Wilt u een aanvraag indienen?

Op de website van het Uitvoerend Agentschap, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), kunt u de richtlijnen en annexen vinden. Zie ook de Expertgids (Expert Guide) Hierin staan de criteria op basis waarvan de experts de aanvraag beoordelen. Overweegt u een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met Andrea Posthuma of Bram Kranendonk bij Creative Europe Desk NL

Participant Portal

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Agenda