nu in de bioscoop!

Julieta

Producenten

Er wordt subsidie verleend op basis van oproepen, de zogenaamde ´Call for Proposals´. Een oproep wordt jaarlijks gepubliceerd en de voorwaarden voor indiening als ook de maximale hoogte van de aan te vragen subsidie verschillen per regeling. U kunt de richtlijnen en aanvraagformulieren van alle regelingen van deze website downloaden. Ook kunt u zich aanmelden op onze nieuwsbrief, dan bent u altijd tijdig op de hoogte. 

Individuele projecten 
De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit de aan het MEDIA Programma deelnemende landen. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd. De oproep steun voor individuele projecten richt zich voornamelijk op productiebedrijven met een beperkte financiële capaciteit, die willen investeren in de ontwikkeling van een enkel project. Het bedrijf moet minstens 12 maanden geregistreerd zijn als productiebedrijf.

 

Slatefunding (pakket van projecten)

De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit de aan het MEDIA Programma deelnemende landen. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd. De oproep steun voor een pakket van projecten richt zich voornamelijk op middelgrote productiebedrijven met internationale ervaring en de financiële capaciteit om meerdere projecten tegelijkertijd te ontwikkelen met een sterke focus op innovatie.De aanvrager moet kunnen aantonen in staat te zijn om in een concurrerend en constant veranderend audiovisueel landschap zijn marktpositie te verbeteren.

Het bedrijf moet minstens 36 maanden geregistreerd staan als zijnde productiebedrijf.

Steun voor TV Productie
De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven afkomstig uit de aan het MEDIA Programma deelnemende landen. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Steun voor Video Games

De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven en gameontwikkelaars uit de aan het MEDIA Programma deelnemende landen. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Agenda