nu in de bioscoop!

Knielen op een Bed Violen

Distributeurs & Vertoners

Er wordt subsidie verleend op basis van oproepen, de zogenaamde ´Call for Proposals´. Een oproep wordt jaarlijks gepubliceerd en de voorwaarden voor indiening als ook de maximale hoogte van de aan te vragen subsidie verschillen per regeling. U kunt de richtlijnen en aanvraagformulieren van alle regelingen van deze website downloaden. Ook kunt u zich aanmelden op onze nieuwsbrief, dan bent u altijd tijdig op de hoogte.

Automatische bioscoopdistributie
Distributeurs kunnen op basis van het aantal verkochte kaartjes van een Europese film* een fonds opbouwen dat zij later weer kunnen herinvesteren in de verwerving van de rechten van nieuwe Europese films. 

* Via de MEDIA Film Database kunt u zoeken op filmtitel (originele titel) of de film Europees is.

Selectieve bioscoopdistributie
Een grouping van minimaal zeven Europese distributeurs en een sales agent als coordinator kan een aanvraag indienen voor de distributie van recente niet-nationale Europese films (fictie, animatie of documentaire) van minimaal 60 minuten.

Sales Agents
Een sales agent wordt gedefinieerd als een bedrijf dat opereert als bemiddelingsagent voor producenten en dat gespecialiseerd is in de commerciële exploitatie van een film door middel van marketing en het verlenen van licenties aan distributeurs en andere kopers.  Steun wordt verleend aan de kosten voor MGs en promotiekosten.

Exploitanten: Steun voor netwerken van Europese bioscopen
Deze steun is bestemd voor netwerken van bioscopen (er wordt in principe maar één netwerk gehonoreerd) dat gezamenlijke activiteiten onderneemt op het gebied van vertoning en promotie van Europese films. De coördinerende organisatie van het netwerk zal zorg moeten dragen voor een communicatie- en informatiesysteem tussen de betrokken bioscopen. Sinds 1992 wordt het netwerk Europa Cinemas gesteund door het MEDIA Programma. Zie: Europa Cinemas.   

Zie voor een volledig overzicht van de regels en voorwaarden de richtlijnen behorend bij de desbetreffende oproep. Neem bij vragen contact op met de Creative Europe Desk NL.

Agenda