nu in de bioscoop!

Strike a Pose

Distributie (automatisch)

Call Deadlines Download
09-2016 Herinvestering 29-4-2016 (in behandeling)
1-8-2017 (open)
Download
18-2016 28-4-2017 (open)
Download

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download - e-form & richtlijnen

De richtlijnen kunt u downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina onder download of op de website van het Uitvoerend Agentschap. (hier vindt u tevens verdere uitleg)
E-forms voor Herinvesteringen zijn vanaf Februari beschikbaar op de website van EACEA. (zie hier boven).


U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is 28 april 2017 om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705+32 2 299 0705  of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Klik hier voor alle wijzigingen t.o.v. vorige oproep.

Doel

Het doel van deze subsidie is het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale distributie van recente Europese films. Dit gebeurt door distributeurs financieel te ondersteunen voor verdere herinvestering in promotie en distributie (inclusief online) van nieuwe niet-nationale Europese films op basis van hun marktprestaties. Deze subsidie stimuleert daarnaast ook de ontwikkeling van de link tussen de productie en distributie sector om zo de concurrentie positie van niet-nationale Europese films en Europese bedrijven te verbeteren.

Doelgroep

De regeling staat open voor Europese distributeurs uit de aan het MEDIA subprogramma deelnemende landen. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.
De fondsen worden opgebouwd op basis van het aantal betalende bioscoopbezoekers van recente niet-nationale Europese films (fictie, animatie of documentaire) uit de landen van het MEDIA subprogramma. De lengte van de films moet minimaal 60 minuten zijn. Er is een maximum voor het aantal films per Europees land dat  in de referentieperiode opgegeven mag worden.
De films moeten in meerderheid geproduceerd zijn door bedrijven die gevestigd zijn in de deelnemende landen van het MEDIA subprogramma. Bovendien moet een significant deel van de cast/crew inwoner zijn van deze landen.  

Type regeling

Het betreft een automatisch fonds. De aanvrager moet een overzicht indienen met (betaalde) bezoekersaantallen van films die in aanmerking komen. De aantallen worden geverifieerd met nationale correspondenten. In Nederland worden de gegevens gecontroleerd door De Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs. 

De regeling werkt in twee fasen:

1.Genereren van een fonds: Distributeurs kunnen op basis van het aantal bezoekers voor Europese niet-nationale films een fonds opbouwen dat gebruikt mag worden voor de herinvestering in nieuwe Europese films. Het fonds wordt berekend door vermenigvuldiging van de bezoekersaantallen in een specifieke periode (vooor oproep 18-2016 geldt het referentiejaar 2016) met een coëfficiënt die wordt vastgesteld op basis van het territorium waarin de film wordt gedistribueerd en de nationaliteit van de film. Deze aantallen worden geverifieerd met nationale correspondenten. In Nederland is dat Filmdistributeurs Nederland (FDN). De deadline voor het genereren van fondsen (18-2016) is 28 april 2017, 12:00 uur.  

Distributiegebied

Bedrag per bezoekersaantal (in euro)

 

Films afkomstig uit UK en FR
(in EUR)

 

Films afkomstig uit ES, IT en DE (in EUR)

Films afkomstig uit alle andere MEDIA-landen (in EUR)

Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje

0,35

0,40

0,80

Oostenrijk, België, Zwitserland,  Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk

 

0,40

 

0,55

 

0,80

Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen, Portugal, Zweden

 

0,60

 

0,70

 

0,80

Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Estland, IJsland, Ierland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Montenegro, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië en andere Media-landen.

 

0,70

 

0,80

 

0,80

 

Zo kan een Nederlandse of Belgische distributeur € 0,40 genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, € 0,55 voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en € 0,80 voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA landen.

Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van deze coëfficiënt is voor Nederland 200.000 bezoekers per film. De berekening gaat in 3 stappen, zoals het onderstaande schema laat zien:

Distributiegebied

Maximum treshold (bezoekersaantallen)

 

1st threshold

2nd threshold

Maximum threshold

 

150%

100%

35%

Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje

75.000

300.000

600.000

Oostenrijk, België, Zwitserland,  Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk

25.000

100.000

200.000

Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen, Portugal, Zweden

18.000

75.000

150.000

Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Estland, IJsland, Ierland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Montenegro, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië en andere Media-landen.

4.000

16.000

32.000

Voor een Nederlandse distributeur betekent dit: met de eerste bezoekersaantallen van een film (vanaf de eerste release, tot een maximum van 25.000 bezoekers) wordt 150% van het initiële bedrag opgebouwd; met de volgende bezoekersaantallen tot een maximum van 100.000 wordt 100% van het initiële bedrag berekend en tot de volgende 200.000 bezoekersaantallen zal 35% van het initiële bedrag opgebouwd worden. 

Één van de belangrijkste doelstellingen van deze steunregeling is het versterken van de marketing van Europese films. Mede daarom werd er een minimumdrempel bepaald voor de op te bouwen fondsen. Voor distributeurs in Nederland is deze drempel 7500 euro (zie tabel hieronder).

Distributiegebied

Minimumdrempel fonds (in EUR)

Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje

15.000

Oostenrijk, België, Zwitserland,  Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk

7.500  

Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen, Portugal, Zweden

5.000

Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Estland, IJsland, Ierland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Montenegro, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië en andere Media-landen.

2.500 

 

2.Herinvestering: het gegenereerde fonds moet vervolgens geïnvesteerd worden in:

  • module 1: de coproductie van niet-nationale Europese films;
  • module 2: de verwerving van distributierechten van niet-nationale Europese films (bijvoorbeeld d.m.v. minimumgaranties); en/of in
  • module 3: de releasekosten: d.w.z. P&R (promotie en reclame), digitalisering en transcoding kosten van recente niet-nationale Europese films.

De deadline voor deze fase is 1 augustus 2018.
De maximumduur van de activiteiten bedraagt 30 maanden voor de eerste twee modules of 42 maanden voor module 3.

Digitale distributie komt eveneens in aanmerking mits de films een resolutie van minimum 1.3K hebben (geen DVD, DVIX, Digital Beta of andere dragers met een resolutie van minder dan 1.3K).Om in aanmerking te komen mogen de oorspronkelijke auteursrechten van de film niet vóór 2013 verworven zijn (geldt voor herinvesteringen behorende bij oproep 18-2016).

Één van de belangrijkste doelstellingen van de ‘Automatische' steunregeling is het versterken van de marketing van Europese films. Mede daarom en wegens efficiency redenen is voor de op te bouwen fondsen een minimumdrempel bepaald. Voor Nederland is deze drempel € 4000 (zie tabel).

Distributiegebied

Minimumdrempel fonds (in EUR)

Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje

8 000

Oostenrijk, België, Zwitserland,  Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk

4 000

Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Noorwegen, Portugal, Zweden

2 000

Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Estland, IJsland, Ierland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Montenegro, Roemenië, Servië, Slovakije, Slovenië en andere Media-landen.

1 000

Maximum percentage van de kosten voor herinvestering die gedekt kunnen worden door het gegeneerde fonds:

Module 

Herkomstland van de film waarin herinvesteerd wordt 

 

FR & UK

DE, IT & ES

Andere deelnemende landen subprogramma Media (o.a. Nederland)

Module 1: Coproductie

60%

60%

60%

Module 2: MG (Licentieovereenkomst getekend voor het einde van de principal photography van de film)

60%

60%

60%

Module 2: MG (Licentieovereenkomst getekend na het einde van de principal photography van de film)

40%

50%

60%

module 3: P&A (Distributiekosten)

50%

50%

60%

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het totale beschikbare budget bedraagt 20,2 miljoen euro voor 2017. De MEDIA bijdrage zal in geen geval meer dan 40, 50 of 60% van de totale kosten bedragen, afhankelijk van het land van herkomst. Voor Nederland betekent dit een maximum percentage van 60%. Er is geen maximum bedrag vastgesteld. U wordt binnen zeven maanden na indiening (de datum van de deadline wordt gehanteerd) door het agentschap geïnformeerd of uw aanvraag is gehonoreerd.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda