nu in de bioscoop!

L'avenir

Training

Er wordt subsidie verleend op basis van oproepen, de zogenaamde ´Call for Proposals´. Een oproep wordt jaarlijks gepubliceerd en de voorwaarden voor indiening als ook de maximale hoogte van de aan te vragen subsidie verschillen per regeling. U kunt de richtlijnen en aanvraagformulieren van alle regelingen van deze website downloaden. Ook kunt u zich aanmelden op onze nieuwsbrief, dan bent u altijd tijdig op de hoogte.

Met de steun voor training van professionals, inmiddels werkzaam in de audiovisuele industrie  biedt het MEDIA Subprogramma ondersteuning voor het ontwikkelen van een uitgebreide reeks scholingsmaatregelen die de verwerving en verbetering van vaardigheden en bekwaamheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars, kennisuitwisseling en netwerkinitiatieven, waaronder ook de integratie van digitale technologieën, bevorderen. Kijk voor meer informatie hier.

Agenda