nu in de bioscoop!

Uilebal

TV-Productie

Call Deadlines Download
23-2016 24-11-2016 (in behandeling)
30-5-2017 (open)
Download

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download - e-form & richtlijnen

Voor het eForm klikt u hier.  De richtlijnen en andere documenten kunt u downloaden op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel of hier rechtsboven op deze pagina onder download.

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

FAQ

Download hier de FAQ's voor de aanvraag voor Televisieproductie.

De Creative Europe Desk heeft tevens een (Engelstalige) folder samengesteld: Funding Opportunities For Producers.

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

DEADLINES

24 november 2016
30 mei 2017 (was 25 mei!)

Doel

Met de steun voor televisieproductie wil de Europese Commissie de financiering bespoedigen van televisieproducties waarin diverse omroepen participeren. Daarbij wil men tevens de positie van onafhankelijke producenten met betrekking tot de exploitatierechten verbeteren. 

Doelgroep

De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven afkomstig uit de aan het MEDIA Programma deelnemende landen. Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Type Projecten

De regeling is bedoeld voor bedoeld voor televisieprojecten met commerciële exploitatie via tv of via on-demand dienstverleners (vod-, svod-, ... platformen).

Voor landen met een lage productiecapaciteit, zoals Nederland, worden er echter twee uitzonderingen gemaakt:
1. voor documentaireprojecten is een bioscooprelease toegestaan nog vóór de eerste tv uitzending heeft plaatsgevonden;
2. voor fictie- en animatieprojecten geldt dat een nationale bioscooprelease is toegestaan, echter pas na de eerste tv uitzending. 

Projecten die in aanmerking komen zijn:  

 • Televisiefilms (of series) in de categorie fictie: minimaal 90 minuten
 • Creatieve documentaires (of series): minimaal 50 minuten
 • Animatieprojecten: minimaal 24 minuten

Gezocht wordt naar projecten die kwaliteiten bezitten/bevorderen:

 • hoge creatieve/artistieke waarde en een cross-border potentieel om publiek in Europees en internationaal niveau te bereiken
 • samenwerking tussen verschillende partijen in verschillende landen die participeren in het MEDIA-programma als ook verbeterde samenwerking tussen omroepen.
 • co-productie en circulatie van high-profile Europese drama series.

In geval van een serie wordt naar de lengte van de totale serie gekeken, niet per aflevering. Nieuwsprogramma's, talk-shows, reality-shows, docu-soaps, schoolprogramma's en "how-to" programma's komen niet in aanmerking. In het geval van fictie of animatie komt een pilot aflevering wel in aanmerking voor subsidie. En in het geval van drama series komen sequels en tweede en derde seizoenen ook in aanmerking.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep Steun voor Televisieproductie:

In de richtlijnen is een definitie van een "broadcasting company" toegevoegd om aan te geven dat een VoD/SVoD platform ook kan gelden als omroep. Verder zitten er kleine wijzigingen in de structuur van de eForms, met name in onderdeel E. 

MEDIA Bijdrage

Het totale beschikbare budget is 12,5 miljoen euro.

 • Voor dramaproducties en animatiefilms mag de toegekende financiële bijdrage niet meer dan 500.000 euro bedragen of 12,50% van de totale in aanmerking komende kosten, indien dit een lager bedrag is.
 • Voor creatieve documentaires mag de toegekende financiële bijdrage niet meer dan 300.000 euro bedragen of 20% van de totale in aanmerking komende kosten, indien dit een lager bedrag is.
 • Uitzondering: Voor het eerste seizoen van een televisiedramaserie (geproduceerd door minimaal twee producenten uit twee verschillende MEDIA-landen, met een subsidieerbaar productiebudget van minstens 10 miljoen euro en bestaande uit minstens zes afleveringen met ieder een minimale lengte van 45 minuten) bedraagt de toegekende subsidie maximaal één miljoen euro of 10% van de totale subsidieerbare kosten, indien dit een lager bedrag is.

VereisteN

 • Er dienen minimaal drie (en bij voorkeur meer) omroepen uit drie verschillende Europese lidstaten te participeren (in de vorm van vooraankoop of coproductie). Een omroep moet minimaal 0,5% van het totale productiebudget bijdragen. In het geval van een coproductie met een omroep, moet deze een minoritaire coproducent zijn en mag zijn bijdrage niet meer dan 70% van de totale productiefinanciering zijn.
 • Het project moet in meerderheid geproduceerd worden door bedrijven die gevestigd zijn in de deelnemende landen van het Creative Europe/MEDIA Programma. Bovendien moet een significant deel van de cast/crew inwoner zijn van deze landen.
 • Een project kan worden ingediend tot aan de eerste draaidag.
 •  De exploitatierechten die aan de omroepen of dienstverleners in licentie worden gegeven, moeten terugkeren naar de producent na een maximumperiode van 7 jaar (pre-sale) of 10 jaar (coproductie).
 • De financiering van het project moet voor minimaal 50% gedekt zijn. De financieringsbronnen van het project (anders dan MEDIA) moeten voor minimaal 50% Europees zijn.
 • De totale productiefinanciering moet voor minstens 50% worden gedekt door financiering van derden (omroepen, distributeurs, fondsen, tax shelter, coproducties). De eigen investering van de producent wordt niet als financiering van derden gezien.
 • De maximale duur van de projecten bedraagt 30 maanden of (42 maanden) voor series.
 • Projecten die reeds steun hebben gekregen van Eurimages komen niet in aanmerking.
 • De aanvraag dient compleet te zijn. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Toekenningscriteria

Onafhankelijke experts kennen punten toe uit een totaal van 100, gebaseerd op de volgende criteria: 

Relevantie en de Europese meerwaarde (30 punten)*:

Potentieel voor Europese en internationale distributie van het project.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten):

Kwaliteit van het project en de Europese dimensie en financiering van het project.  

 Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (30 punten):

Kwaliteit van de distributie- en marketingstrategie.

Organisatie van het projectteam (10 punten):

Verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden van de productie en het creatieve team.

De score voor het criterium "Potentieel voor Europese en internationale distributie van het project" is als volgt opgebouwd:


Projecten afkomstig uit:

Frankrijk
Duitsland
Italië, Spanje en
Verenigd Koninkrijk

Projecten afkomstig uit:

België
Denemarken
Finland
Ierland
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Zweden
Zwitserland

Projecten afkomstig uit:

Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg,  Kroatië, Macedonië, Malta, Montenegro, Portugal, Roemenië, Tsjechië, Servië, Slovakije, Slovenië


3 omroepen uit 3 verschillende landen die deelnemen aan het MEDIA Programma

1-10   pnt

10-15 pnt

15-20 pnt

minimaal 4 omroepen uit 4 verschillende landen waarvan minimaal 3 deelnemen aan het MEDIA Programma

11-30 pnt

16-30 pnt

21-30 pnt

 

Criteria voor automatische toekenning:

- project dat gericht is op een jong (tot 16 jaar) publiek (5 extra punten).

- een onderneming die een aanvraag indient en die is gevestigd in een land met een lage productiecapaciteit (5 extra punten). Dat zijn alle MEDIA-landen behalve Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

 

Indiening Aanvraag

Voorstellen moeten uiterlijk op 24 november 2016 en 25 mei 2017 om 12.00 uur 's middags (plaatselijke tijd Brussel) worden ingediend door middel van het online-aanvraagformulier(e-formulier). Geen andere wijze van indiening van een aanvraag zal worden aanvaard.

Aanvragers dienen ervoor te zorgen dat alle documenten waarom in de e-formulieren wordt verzocht worden aangeleverd.

Bovendien moet een reeks verplichte bijlagen die niet online kunnen worden ingediend per post naar het het Agentschap worden toegezonden.

Het pakket moet het volgende bevatten: de kopie van het bewijs van ontvangst van de aanvraag, de papieren bijlagen en een cd-rom of USB-stick die al deze documenten bevat.

De documenten moeten worden verstuurd naar:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme - TV-Programming EACEA/23/2016
Avenue du Bourget 1
BE – 1049 Brussel
België

U heeft de mogelijkheid om uw project tijdens verschillende MEDIA evenementen te pitchen. Denk aan de workshops van EDN en EAVE of de Meetmarket tijdens Sheffield Doc/Fest. Het biedt u de ideale gelegenheid om in een relatief ontspannen sfeer commissioning editors kennis te laten nemen van uw project. Klik hier voor een lijst.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met ons via telnr of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl.

Agenda