nu in de bioscoop!

Internationale Coproductiefondsen

Call Deadlines Download
24-2016 28-2-2017 (in behandeling)
Download

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download richtlijnen

De richtlijnen en annexen kunt u downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina, onder download of op de website van de Europese Commissie.

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is op 28 februari 2017 om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Deadline

28 februari 2017 - 12:00 uur

Doel

Met Steun voor Internationale Coproductiefondsen wil de Europese Commissie bestaande en internationaal opererende coproductiefondsen (gevestigd in een land aangesloten bij het MEDIA subprogramma) steun bieden voor het faciliteren van internationale coproducties tussen Europese en non-Europese producenten en/of het versterken van de verspreiding van audiovisuele werken.
Zie hier een overzicht van de geselecteerde coproductiefondsen in 2014 en 2015.

Doelgroep

De regeling staat open voor internationale coproductiefondsen uit de aan het MEDIA subprogramma deelnemende landen.

Type Projecten

In aanmerking komende activiteiten die voorzien in financiële steun aan partijen met projecten die aan onderstaande voorwaarden voldoen :

 • Productie van speelfilms, animaties en creatieve documentaires met een minimumlengte van 60 minuten die hoofdzakelijk voor vertoning in de bioscoop zijn bestemd.
 • Implementatie van concrete distributiestrategieën, gericht op een betere circulatie van de gesteunde werken. De films moeten in ieder geval in drie landen zijn gedistribueerd, waarvan te minste één land deelneemt aan het MEDIA subprogramma en één niet-Europees land.
 • De actie moet starten op 01/09/2017 en eindigen op 31/12/2019.
  The maximale duur van de actie is 28 maanden.

De projecten, die door de coproductiefondsen worden gesteund, dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De projecten moeten ingediend worden door een organisatie waarvan de meerderheid van de aandelen in handen is van een inwoner uit een MEDIA-land. Bovendien dient het productiehuis gevestigd te zijn in Europa.
 • De projecten moeten een coproductie zijn met ten minste één coproducent uit een land dat niet deelneemt aan het subprogramma van Creative Europe of aan Eurimages. Het aandeel van de coproducent van het Media-land moet ten minste 25% bedragen voor fictie- of animatiefilms, of 20% bedragen voor documentaires op het moment van eerste betaling. Het aandeel van deze coproducent is gelimiteerd tot 70%.
 • Er mogen geen andere criteria voorgesteld worden door de geselecteerde fondsen, behalve dan criteria die gerelateerd zijn aan de bepaling van lijsten van derde landen. De financiering van de projecten mag op geen enkele manier beperkt worden tot operatoren van het land waar het coproductiefonds is gevestigd.
 • De gekregen financiële steun afkomstig van het coproductiefonds hoeft niet uitsluitend in Europa te worden uitgegeven.
 • De maximale steun voor productie is 60.000 euro per project.
 • De maximale steun voor distributie is 60.000 euro per project, met een maximum van 15.000 euro per distributiegebied.

cREATIVE eUROPE/MEDIA Bijdrage

Het totale budget voor deze oproep is 1,5 miljoen euro.

De financiële bijdrage per project bedraagt maximaal 80% van het totaal van de in aanmerking komende kosten.

De maximale bijdrage per geselecteerde aanvrager is 400.000 euro.

Vereisten

De aanvrager dient een coproductiefonds te zijn dat tenminste 12 maanden gevestigd en actief is en als hoofdactiviteit het ondersteunen van internationale coproducties heeft.

Toekenningscriteria

Op basis van de volgende criteria worden in totaal 100 punten toegekend

Voor internationale coproductiefondsen:

Relevantie en de Europese meerwaarde (40 punten):

 • Meerwaarde ten opzichte van huidige activiteiten van Europese coproductiefondsen;
 • Geografische spreiding: de Europese en Internationale dimensie van de voorgestelde projecten;
 • Beleid met betrekking tot het niet slagen een project;
 • Track record van het fonds met betrekking tot het aantrekken en selecteren van cultureel diverse internationale coproducties met de potentie om een internationaal publiek te bereiken;
 • De strategie van het fonds om de distributie van projecten te ondersteunen.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten):

 • Adequaatheid van de methodologie ten opzichte van gestelde doelen (onder andere: doelgroep, selectiemethodes, synergie en samenwerking met andere organisaties, haalbaarheid en kostenefficiëntie)

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (25 punten):

 • Impact op de promotie en circulatie van coproducties
 • Te bereiken publieksgroepen

Kwaliteit van het projectteam (5 punten):

 • Ervaring van het team in relatie tot de besluitvorming omtrent de aanvragers voor steun.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda