nu in de bioscoop!

Uilebal

Distributie (selectief)

Call Deadlines Download
19-2016 1-12-2016 (in behandeling)
14-6-2017 (open)
Download

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst (eenmalig) registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.
Als u voor een eerdere aanvraag al een PIC heeft ontvangen dan hoeft u zich niet opnieuw te registreren.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download e-form & richtlijnen

De richtlijnen en annexen kunt u downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina, onder download.Of u kunt ze downloaden op de website van de het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie.

Het aanvraagformulier is een E-form, deze kunt u hier downloaden.

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Doel

Binnen de specifieke doelstelling van de bevordering van transnationale verspreiding van Europese films, is een van de prioriteiten van het subprogramma MEDIA:

  • Het ondersteunen van distributie in bioscopen middels transnationale marketing, "branding", verspreiding en vertoning van audiovisuele werken;

Het subprogamma MEDIA biedt steun voor:

  • Het opzetten van ondersteuningssystemen voor de verspreiding van niet - nationale Europese films via bioscopen en andere platforms, alsmede voor internationale verkoopactiviteiten, met name de ondertiteling, nasynchronisatie en audio-beschrijving van audiovisuele werken.

De steun wordt verleend voor de distributie van recente, niet nationale Europese films aan clusters met een sales agent als coördinator en tenminste zeven distributeurs. 

Doelgroep

De regeling staat open voor clusters van Europese distributeurs en sales agents afkomstig uit de aan het MEDIA subprogramma deelnemende landen. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Type activiteiten

De film moet voor het grootste deel geproduceerd zijn door producenten, gevestigd in landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA en tot stand gekomen zijn met een aanzienlijke deelname van professionals uit deze landen (zie 6.2 van de richtlijnen). De film (fictie, animatie of documentaire) moet een minimumduur van 60 minuten hebben, mag niet nationaal zijn en het eerste auteursrecht van de film dient na 2014 vastgesteld zijn. Alternatieve content (opera, concerten, voorstellingen etc.) en reclame komen niet in aanmerking.

Voor films uit de grote productielanden (DE,FR, ES, IT en UK) is een productiebudget tot 10 miljoen euro toegestaan.

De film moet in de betreffende landen op zijn vroegst op de dag van indiening van de aanvraag en binnen 18 maanden na het verstrijken van de relevante termijn voor deze indiening in de bioscopen worden uitgebracht (met uitzondering van voorvertoningen of speciale vertoningen).

Om vast te kunnen stellen of een film Europees is, kunt u gebruik maken van de European Movie Database.

MEDIA Bijdrage

Het totale beschikbare budget bedraagt 9,75 miljoen euro. De financiële bijdrage geschiedt in de vorm van een forfaitair bedrag dat naar gelang van het aantal vertoningen tussen de 2.800 en 150.000 EUR bedraagt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën films:

Kleine films: productiebudget lager dan drie miljoen euro.
Medium films:
productiebudget hoger dan drie miljoen euro. Alleen voor de grote productielanden is een maximum aan het productiebudget van 10M verbonden.

Bij benadering is 25% van het beschikbare budget geoormerkt voor de categorie kleine films

Er kan een maximale subsidiebijdrage van € 150.000 per distributeur en per film worden aangevraagd. Het toegekende bedrag zal nooit meer bedragen dan 60% van het ingediende distributiebudget.

De steun wordt berekend aan de hand van het land en de grootte van de release, gebaseerd op het maximum aantal schermen op het breedste punt van release:

Voor deze zogenoemde "lump sum financing" moet bij de laatste betaling worden meegestuurd:

- Eindrapport van de implementatie van de actie

- Royalty statement

 

Toekenningscriteria

De selectie vindt plaats op grond van een puntenstelsel.

 

Punten

Aantal distributeurs in de ‘grouping' (minimaal 7)

1 punt per distributeur

Aantal distributeurs die een potentieel fonds gegenereerd hebben onder de laatste Automatische Distributie oproep

1 extra punt per distributeur

Film geproduceerd in MEDIA subprogramma participerende landen (met uitzondering van Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Verenigd koninkrijk)

2 punten

 

Kinderfilms hebben een voorrangspositie: Per sessie wordt de grouping die live-action kinderfilms met de hoogste score indient automatisch geselecteerd, ongeacht de positie in het totale selectieproces.

Om hiervoor in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

- het publiek moet 12 jaar of jonger zijn
- de film betreft een live-action fictie feature film
- de film moet primair gericht zijn op kinderen, familie-entertainment is uitgesloten
- de coördinator moet een verzoek indienen (uitleg publiek, thema, details van de marketing campagne, vertoning op kinder festivals, etc)

Op basis van de aangeleverde informatie wordt door een evaluatiecommissie bepaald of de film in aanmerking komt voor de voorrangspositie.

Speciale aandacht gaat uit naar permanente netwerken die beschikken over de distributierechten en die de aanvraag indienen voor verschillende grondgebieden tegelijk. Om deze Europese distributiestructuren te belonen en te stimuleren worden er 2 extra punten aan deze netwerken toegekend.

Indiening Aanvraag

De bioscooprelease mag op zijn vroegst op de dag van de datum van de indiening van de subsidieaanvraag plaatsvinden en op zijn laatst 18 maanden na deze datum (met uitzondering van voorvertoningen of speciale vertoningen).

Deadlines:

Deadline voor indiening   1 december 2016
(uiterlijk 12.00 uur 's middags) 
14 juni 2017
(uiterlijk 12.00 uur 's middags)
Release van de film Vanaf de datum van indiening. De film mag tot 18 maanden na de deadline draaien.

Vanaf de datum van indiening maar op z'n vroegst op 2 mei 2015.
De film mag tot 18 maanden na de deadline draaien

 


Kijk onder 14.3 van de richtlijnen of u alle benodigde informatie heeft bijgevoegd. In het aanvraagformulier vindt u tevens een checklist. Loop deze goed na alvorens u de aanvraag indient.

Circa 16 weken na indiening wordt u door het Agentschap in Brussel geïnformeerd of uw aanvraag gehonoreerd is.

Meer informatie

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 616 42 25  of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda