nu in de bioscoop!

Toni Erdmann

Sales Agents

Call Deadlines Download
01-2016 Sales Agents - Generation Stage 16-6-2016 (in behandeling)
Download
S21-2013 Sales Agents - Reinvestment Stage 1-3-2016 (in behandeling)
Download
1-2016 Sales Agents - Reinvestment Stage 3-10-2017 (open)
Download

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download - e-form & richtlijnen

Het eForm en de richtlijnen kunt u downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina, onder download.

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

deadlineS

Creative Europe Call 1-2016: 13 oktober 2017 (uiterste datum herinvesteringen)

Doel

Met deze regeling worden 'sales agents' gestimuleerd te investeren in Europese bioscoopfilms, zodat de internationale distributie van deze films wordt bevorderd. De regeling beoogt ook de relatie tussen de productie- en distributiesector te verbeteren.

Doelgroep

De regeling is bestemd voor Europese 'sales agents' uit de aan het MEDIA Subprogramma deelnemende landen. Een sales agent wordt gedefinieerd als een bedrijf dat opereert als bemiddelingsagent voor producenten en dat gespecialiseerd is in de commerciële exploitatie van een film door middel van marketing en het verlenen van licenties aan distributeurs en andere kopers.
Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Type Regeling

De regeling werkt in twee fasen:

A. Het generen van fondsen op basis van de internationale verkoopresultaten die door de aanvragende sales agent zijn ontplooid op het gebied van de verspreiding van Europese films.

B. Het herinvesteren van de opgebouwde fondsen in:

1. minimumgaranties of voorschotten betaald voor de internationale verkooprechten op nieuwe, niet-nationale Europese films;
2. en/of promotie en marketing en reclame voor nieuwe, niet-nationale Europese films.

Om als Europese bioscoopfilm gekwalificeerd te worden moet een film minimaal 60 minuten zijn en in meerderheid geproduceerd zijn door bedrijven die gevestigd zijn in de deelnemende landen van het MEDIA Subprogramma. Bovendien moet een significant deel van de cast/crew inwoners zijn  van deze landen. Alleen de kosten die gemaakt zijn vanaf de datum dat het internationaal sales contract getekend is, tot 18 maanden na ondertekening zijn opvoerbaar.

Vereisten

Het fonds wordt opgebouwd in twee stappen.
Stap 1:   De sales agent moet kunnen aantonen dat hij/zij in de referentieperiode 01/01/2011 en 31/12/2015 voor minimaal 8 recente Europese films (waarvan minstens 1 niet-nationaal) de aangewezen sales agent was en dat hij/zij gerechtigd was om deze films in minimaal 10 tot het MEDIA Subprogramma behorende landen te verkopen. Recente Europese films zijn films met copyright uit 2011 of daarna.

Vervolgens moet aangetoond kunnen worden dat in deze periode tenminste 3 van deze films in minimaal 3 MEDIA landen, buiten het land van herkomst van de film, zijn uitgebracht. Dit kan aangetoond worden aan de hand van declaraties die distributeurs gedaan hebben voor de Automatische Distributiesteun. Verder moet kunnen worden aangetoond dat de portfolio minimaal 1 niet-nationale film bevat.

MEDIA Bijdrage

Stap 1: Als de sales agent bovenstaande vereisten kan aantonen wordt in principe € 20.000 toegekend.

Stap 2:  Voor herinvesteringen mag een percentage van de kosten worden aangevraagd:

Maximum percentage van herinvesteringen dat kan worden gedekt door het potentiële fonds
Module 1 (MG): contract getekend vóór de eerste draaidag van de film   60 %  
Module 1 (MG): contract getekend na de eerste draaidag van de film   50%
Module 2 (P&A)   50%


Het totale budget voor de oproep S1-2016 is 1,6 miljoen euro.

Herinvestering

Voor de herinvestering van de opgebouwde fondsen in minimum verkoopgaranties (MGs) en/of marketingkosten van nieuwe niet-nationale Europese films moet een verzoek worden ingediend. Het mag hierbij niet gaan om projecten die al afgerond zijn. Fondsen kunnen in één of meerdere films worden geïnvesteerd. Herinvesteringen in MGs en marketingkosten voor dezelfde film is toegestaan.

Het indienen van zo'n herinvesteringsverzoek is aan een termijn gebonden, te weten binnen drie(!) (was voorheen 6) maanden na ondertekening van het internationaal verkoop contract/de overeenkomst met de producent met als uiterlijke deadline 3 oktober 2017.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-616 42 25  of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl


Agenda