nu in de bioscoop!

Netwerken van Europese Bioscopen

Call Deadlines Download
10-2016 8-6-2016 (in behandeling)
Download

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download - e-form & richtlijnen

Het eForm en de richtlijnen kunt u downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina, onder download.

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina.U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

deadline

8 juni 2016, 12:00 uur

Doel

De doelstellingen zijn:

 • de circulatie van niet-nationale Europese films op de Europese en internationale markt te verbeteren ;
 • het programmeren van niet-nationale Europese films op de Europese markt aan te moedigen, in het bijzonder door steun te bieden aan de coördinatie van een netwerk van bioscopen.

Doelgroep

De steun is bestemd voor een netwerk van bioscopen (er wordt in principe maar één netwerk gehonoreerd) dat gezamenlijke activiteiten onderneemt op het gebied van vertoning en promotie van Europese films. De coördinerende organisatie van het netwerk zal zorg moeten dragen voor een communicatie- en informatiesysteem tussen de betrokken bioscopen.

Subsidiabele activiteiten

Een bioscopennetwerk moet de volgende activiteiten mogelijk maken: 

 • netwerkactiviteiten: informatie, animatie en communicatie;
 • het bieden van financiële ondersteuning aan deelnemende bioscopen die de volgende subsidiabele activiteiten verrichten:
 1. Promotie en programmering van Europese films;
 2. Educatieve activiteiten die jonge bioscoopbezoekers meer bewust moeten maken van het belang van Europese films;
 3. Promotie en marketingactiviteiten in samenwerking met andere distributieplatforms (bv. tv-omroepen, VOD-platforms).

De duur van de actie en van de periode waarbinnen kosten subsidiabel zijn, is twaalf maanden, namelijk van 1 januari tot en met 31 december.

Alleen acties en hun activiteiten in de MEDIA-landen komen in aanmerking.

 

MEDIA Bijdrage

De financiële bijdrage wordt toegekend in de vorm van een subsidie. De financiële steun mag niet meer bedragen dan 50% van de totale subsidiabele kosten. De oproep tot het indienen van voorstellen kan leiden tot een partnerschapsovereenkomst met een looptijd van twee jaar. Voor deze oproep is een budget van maximaal 10,4 miljoen euro (voor 2016) beschikbaar. Er zal slechts één netwerk worden geselecteerd.

Vereisten

Het netwerk moet minimaal 100 bioscopen vertegenwoordigen in minimaal 20 landen die deelnemen aan het MEDIA Subprogramma. Het netwerk moet een coördinerende organisatie hebben die verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle voorgestelde activiteiten. Deze coördinerende organisatie moet een rechtspersoon zijn die gevestigd is in een van de aan het MEDIA Subprogramma deelnemende landen.

Het netwerk moet worden vertegenwoordigd door een naar behoren opgerichte juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid, die haar statutaire zetel in een van de lidstaten van de Europese Unie heeft.

Europese onafhankelijke bioscopen die lid zijn van het aanvragende netwerk, kunnen financiële steun ontvangen voor de uitvoering van in aanmerking komende activiteiten.

Europese onafhankelijke bioscopen komen als lid van het netwerk alleen in aanmerking als zij:

 • first-runbioscopen zijn (die Europese films vertonen binnen een termijn van maximaal twaalf maanden nadat deze in het betrokken land zijn uitgebracht). Bioscopen die maximaal 30% van hun filmvertoningen aan retrospectieven of re-releases wijden, kunnen in aanmerking komen;
 • sinds minimaal zes maanden open zijn voor het publiek;
 • beschikken over een systeem voor de aangifte van kaartverkoop en bezoekersaantallen;
 • ten minste beschikken over één scherm en 70 zitplaatsen;
 • ten minste 300 filmvertoningen per jaar hebben gehad als het gaat om bioscopen met één scherm en 520 filmvertoningen per jaar als het gaat om bioscopen met meerdere schermen (bioscopen die ten minste zes maanden per jaar in bedrijf zijn) en ten minste 30 filmvertoningen per maand als het gaat om zomer-/openluchtbioscopen (bioscopen die minder dan zes maanden per jaar in bedrijf zijn);
 • ten minste 20.000 bezoekers hebben gehad in de voorgaande twaalf maanden.

Toekenningscriteria

De in aanmerking komende aanvragen zullen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

1. Relevantie en Europese meerwaarde (35 punten) 

Dit criterium beoordeelt de kwaliteit van het netwerk en de strategie van de financiële steun

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (20 punten)  

Beoordeling van de uit te voeren activiteiten en hoe zij overeenstemmen met de doelstellingen van de uitnodiging

3. Communicatie en verspreiding (40 punten)  

Beoordeling van de aanpak van de communicatie over activiteiten, resultaten, kennis en best pratices onder de leden en buiten het netwerk.

4. Kwaliteit van het netwerk (5 punten) 

Beoordeling van het bestuur, beheer en organisatie van het netwerk.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-616 42 25  of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda