nu in de bioscoop!

Film Festivals

Call Deadlines Download
16-2016 24-11-2016 (in behandeling)
27-4-2017 (open)
Download

Participant Identification Code

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.

Download - e-form & richtlijnen

De richtlijnen kunt u hierboven downloaden in de tabel rechtsbovenaan deze pagina. U kunt ze ook vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel.

Het eForm kunt u hier vinden.

Let op!: U dient het eForm eerst te downloaden en op te slaan op uw computer alvorens u start met het invullen. Alle velden op de eerste pagina van het eForm moeten worden ingevuld alvorens men door kan gaan naar de volgende pagina. U kunt het formulier tussentijds gewoon opslaan om er later mee door te gaan. De deadline voor de online aanvraag is om 12.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12.00 uur worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Mocht u problemen ondervinden met het eForm, neem dan contact op met de helpdesk, telefoon +32 2 299 0705 of via de mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Deadlines

24 november 2016, 12:00 uur - voor festivals/activiteiten die starten tussen 1 mei 2017 en 31 oktober 2017.

27 april 2017, 12:00 uur - voor festivals/activiteiten die starten tussen 1 november 2017 en 30 april 2018.

Doel

Met de steun voor filmfestivals wil de Europese Unie steun verlenen aan: 

  • het ondersteunen van publieksontwikkeling als middel om de belangstelling voor en de toegang tot Europese audiovisuele werken te stimuleren, met name door middel van promotie, evenementen, filmeducatie en festivals;
  • initiatieven die een verscheidenheid aan Europese audiovisuele werken presenteren en promoten;
  • activiteiten die erop gericht zijn de kennis en belangstelling van het publiek op het gebied van Europese audiovisuele werken te vergroten.

Doelgroep

De regeling staat open voor Europese organisaties (bedrijven, non-profit organisaties, verenigingen) afkomstig uit de aan Creative Europe/MEDIA deelnemende landen. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Type Projecten

Organisaties die een aanvraag indienen, moeten audiovisuele festivals organiseren die bijdragen tot de hiervoor genoemde doelstellingen. Onder audiovisueel festival wordt een evenement verstaan dat aan de volgende criteria voldoet:

  • Programma met geschikte films (fictie, documentaires of tekenfilms) die aan een breed publiek en aan geaccrediteerde internationale professionals en de pers wordt getoond;
  • Het festival vindt plaats binnen een specifieke periode en in een vooraf aangewezen stad;
  • Het festival heeft duidelijke regels en een heldere selectieprocedure.

Tevens moeten zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

Minstens 70% van de in aanmerking komende programmering die het publiek tijdens het festival wordt getoond OF een minimum van 100 speelfilms (of 400 korte films) moet afkomstig zijn uit landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen. Binnen deze programmering met werken uit landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen:

  • moet 50% van de films niet-nationaal zijn;
  • moeten tenminste 15 deelnemende landen vertegenwoordigd zijn.

De maximale duur van de actie bedraagt 12 maanden. De looptijd van de actie start 8 maanden voor de startdatum van het festival/de activiteit en eindigt 4 maanden na deze datum.

MEDIA Bijdrage

De totale begroting voor deze oproep is 2,9 miljoen euro.

De financiële bijdrage van de EU is een forfaitair bedrag in overeenstemming met het aantal Europese films in de programmering, namelijk tussen 19.000 en 75.000 Euro (lump sum financiering).

De bijdrage wordt berekend aan de hand van onderstaand schema:

Bijdrage voor alle filmfestivals exclusief korte filmfestivals (waarbij vier korte films (korter dan 50 minuten) tellen voor één lange film):

Bijdrage voor korte filmfestivals:

Het bedrag is het maximale bedrag dat aangevraagd mag worden.

Toekenningscriteria

In aanmerking komende aanvragen worden op de volgende criteria beoordeeld:

Criteria

Definitie                                                      

 Punten

Relevantie

Op het publiek gerichte activiteiten, met name stimuleringsmechanismen, online activiteiten, inclusief het gebruik van de laatste digitale technologie en hulpmiddelen zoals social media en educatieve activiteiten in het kader van het project.

40

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten

De Europese dimensie van de programmering inclusief de culturele en geografische diversiteit ervan.

20

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid

Omvang van het publiek en de filmgemeenschap, en de impact op de promotie en verspreiding van Europese audiovisuele werken (het gebruik van digitale technologie en mechanismen om commerciële en alternatieve distributie te stimuleren).

30

Organisatie van het team

Rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team ten aanzien van de specifieke doelstellingen van het festival

10

Totaal

 

 100

 

Indiening Aanvraag

Aanvragen moeten door middel van het online-aanvraagformulier (e-formulier) worden ingediend. Geen andere wijze van indiening van een aanvraag zal worden aanvaard. Let op de hierboven vermelde deadlines.

Aanvragers moeten ervoor te zorgen dat alle documenten worden verstrekt waar in de e-formulieren om wordt verzocht.

Bovendien moet een reeks verplichte bijlagen die niet online kunnen worden ingediend naar het Agentschap worden toegezonden per post, op het volgende adres:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme – Film Festivals 16-2016
Avenue du Bourget 1
BE – 1049 Brussels
België

Het pakket moet het volgende bevatten: de kopie van het bewijs van ontvangst van de aanvraag, de papieren bijlagen en een Cd-rom of USB-stick die al deze documenten bevat.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda