nu in de bioscoop!

Initiële Training - Expired

Call Deadlines Download
02-2011 29-4-2011 (toegekend)
Download

de steun voor initiële training is niet doorgezet in het nieuwe Creative Europe - MEDia Subprogramma.

Er zijn nieuwe steunmaatregelen voor training van professionals onder het nieuwe erasmus+ Programma van de Europese Unie. Voor meer informatie: www.erasmusplus.nl

de informatie hieronder betreft de oude oproep onder het media 2007 programma

 

Dit is de laatste oproep voor Steun voor Initiële Training van het MEDIA 2007 Programma (2007-2013). De overeenkomst wordt aangegaan voor 3 jaar. Projecten mogen niet eerder van start gaan dan 1 september 2011 en moeten uiterlijk op 30 juni 2013 zijn afgerond.

Doel

Het doel van deze regeling is:
- Het verbeteren van de Europese dimensie van audiovisuele trainingsactiviteiten door het bevorderen van netwerkvorming  tussen filmscholen en de mobiliteit van Europese filmstudenten; 
- Het versterken van de vaardigheden van Europese audiovisuele professionals zodat de kwaliteit en het potentieel van Europese audiovisuele werken verbetert.

Doelgroep

De regeling is bedoeld voor consortia die samengesteld zijn uit één of meer van de volgende instellingen en organisaties:

 • Hogere opleidingsinstituten;
 • Film- en televisiescholen;
 • Universiteiten;
 • Audiovisuele bedrijven;
 • Gespecialiseerde organisaties/verenigingen van professionals in de audiovisuele industrie.

Omroepen kunnen partner zijn, maar mogen zelf geen aanvraag doen.

Type Projecten

De netwerkvorming en mobiliteit van studenten en trainers in Europa moet gestalte krijgen in de vorm van consortia. Projecten die aangevraagd worden moeten gericht zijn op het ontwikkelen van de capaciteit bij toekomstige audiovisuele professionals, om een Europese dimensie in hun werk te integreren. Dit moet bereikt worden door hun kennis te verbeteren op de volgende gebieden:

 • Technieken van scenarioschrijven en verhalen vertellen inclusief technieken voor de ontwikkeling van nieuwe audiovisuele programmatypes;
 • Economisch, financieel en commercieel management inclusief het juridisch, technologisch en zakelijk kader en de technieken voor financiering, productie en distributie van audiovisuele programma's;
 • Toepassing van nieuwe - in het bijzonder digitale - technologieën, voor productie en distributie van audiovisuele programma's met een hoge commerciële en artistieke toegevoegde waarde en voor de ontwikkeling van nieuwe programma's die nieuwe platforms gebruiken.

MEDIA Bijdrage

Het totale budget voor deze oproep bedraagt € 2 miljoen. De bijdrage van MEDIA bedraagt nooit meer dan 50% van de totale toegestane kosten. Indien één van de partners uit het consortium is gevestigd in een van de twaalf landen die zich na 30 april 2004 hebben aangesloten of uit Kroatië afkomstig is, dan kan de bijdrage oplopen tot 75%.

Vereisten

1. Alleen deelnemers in de vorm van een pan-Europees consortium kunnen aanvragen. Een consortium moet tenminste bestaan uit:

 • Minimaal drie hogere onderwijs instellingen
 • Minimaal drie landen die deelnemen aan het MEDIA Programma

2. De partners in het consortium dienen organisaties te zijn, die verbonden zijn aan de audiovisuele industrie.

3. De trainingsactiviteiten dienen een Europees karakter te hebben:

 • De opleidingsinitiatieven moeten toegankelijk zijn voor professionals uit alle aan het MEDIA Programma deelnemende landen;
 • Beschikken over een internationaal team van trainers en docenten;
 • Het concept en de uitvoering dienen een rechtstreeks resultaat te zijn van de coproductie tussen de verschillende partners;
 • Men dient een adequate promotiestrategie te hebben uitgewerkt.

4. Duur van het project is maximaal 12 maanden

Toekenningscriteria

De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op grond van volgende criteria:

Kwaliteit van de inhoud van de activiteit

20 punten

Project Management:
- Expertise van de trainers en docenten
- Methodologie
- Verhouding tussen kosten en effectiviteit

20 punten

Kwaliteit van het consortium

20 punten

Europese dimensie

20 punten

Impact

20 punten

TOTAAL

100 punten

 

Indiening Aanvraag 

De uiterste datum voor indiening van een aanvraag is 29 april 2011.

Indien Geselecteerd

Als uw aanvraag is gehonoreerd ontvangt u binnen 6 maanden na indiening het contract met de benodigde bijlagen van MEDIA. Op de MEDIA website van de Europese Commissie vindt u als voorbeeld deze bijlagen van eerdere oproepen.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-616 42 25020-616 42 25   of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Agenda